โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

จรวย สมวงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สุรชาติ ดีปาวี
ครูอัตราจ้าง

เมทินี มากประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง