โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นุชนา เรืองโรจน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

พรทิภา เหมือนเพชร
ครู

ชลธิชา สุขประวิทย์
ครูผู้ช่วย