โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 กีฬาสี ๒๕๖๑
16 มิ.ย. 61 อบรม ปศพพ.
14 มิ.ย. 61 ไหว้ครู
06 มิ.ย. 59 ถึง 23 มิ.ย. 59 แข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาสี
27 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรีบนบ้านร้านตัดผม ภาคเรียนที่1/59
17 พ.ย. 58 "ค่ายวัยใส หัวใจสีขาว"
13 พ.ย. 58 ถึง 15 พ.ย. 58 อบรมการทำแผนการเรียนรู้และนวัตกรรม
อบรมการทำแผนการเรียนรู้และนวัตกรรม ในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนกระทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2558
09 ต.ค. 58 ถึง 01 พ.ย. 58 ปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา ื2558
05 ต.ค. 58 ถึง 07 ต.ค. 58 สอบวัดผลประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1 / 58
18 ก.ย. 58 ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพนักเรียนได้ทั่วถึงและถูกต้องบนความร่วมมือของเครือข่าย
ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพนักเรียนได้ทั่วถึงและถูกต้องบนความร่วมมือของเครือข่ายโดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
11 ก.ย. 58 การประกวดและแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ1 ครั้งที่ 65
เป็นสถานที่ ที่ใช้ในการประกวดและแข่งขัน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ1 ครั้งที่ 65
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
06 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม