โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นพพร ศรีทองสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ชัยวัฒน์ ฉิมณี
ครู

ปิยวรรณ คงตระกูล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

ศันสนีย์ ศรีสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1