โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ภาพกิจกรรม
โครงการผึ้งน้อย
โครงงานผึ้งน้อยเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร คณะครู เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนโรงเรียนบ้านร้านตัดผมมีทักษะทางด้านอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงงานผึ้งน้อย นักเรียนกลุ่มเด็กผึ้งน้อยต้องขอขอบพระคุณฝ่ายบริหาร คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ที่สนับสนุนงบประมาณและให้ขวัญกำลังใจทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในที่สุด
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,20:38   อ่าน 335 ครั้ง