โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี วิชิต สุขประวิทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของโรงเรียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/06/2015
ปรับปรุง 26/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 630880
Page Views 783975
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ
2 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ 077520341
3 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ
4 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
6 โรงเรียนบ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ
7 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ
8 โรงเรียนบ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ
9 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 077-630003
10 โรงเรียนประชานิคม 3 ท่าข้าม ท่าแซะ
11 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ
12 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-7759-9005
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-77 59-9203
14 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ท่าแซะ
15 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ท่าแซะ
16 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ท่าแซะ 077-599374
17 โรงเรียนชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ
18 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น ท่าแซะ ท่าแซะ
19 โรงเรียนวัดวังครก นากระตาม ท่าแซะ
20 โรงเรียนประชาสันติ นากระตาม ท่าแซะ
21 โรงเรียนวัดควนมณี นากระตาม ท่าแซะ
22 โรงเรียนบ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ
23 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ 077-630-767
24 โรงเรียนบ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ
25 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ
26 โรงเรียนบ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ
27 โรงเรียนบ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ 077651074
28 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ
29 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ
30 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ
31 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ
32 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ 077-630107
33 โรงเรียนบ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ 077-520052
34 โรงเรียนประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ
35 โรงเรียนบ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ 077510330
36 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ 082-486-5627
37 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 077-630010
38 โรงเรียนบ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ
39 โรงเรียนบ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ
40 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ
41 โรงเรียนบ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ
42 โรงเรียนประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ 089-5898134
43 โรงเรียนบ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ
44 โรงเรียนบ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ 077630013
45 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น หินแก้ว ท่าแซะ
46 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว
47 โรงเรียนบ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว
48 โรงเรียนบ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว
49 โรงเรียนบ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว
50 โรงเรียนบ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว 0935796264
51 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว -
52 โรงเรียนบ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว 0-7797-9316
53 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ดอนยาง ปะทิว
54 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ดอนยาง ปะทิว 077-578107
55 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว 0-7757-8401
56 โรงเรียนวัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว
57 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว
58 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว
59 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว 077655074
60 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว 077586117
61 โรงเรียนวัดดอนกุฎี บางสน ปะทิว
62 โรงเรียนบ้านคอกม้า บางสน ปะทิว
63 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) บางสน ปะทิว 077591180
64 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว
65 โรงเรียนบ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว
66 โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว
67 โรงเรียนวัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว 077 630242
68 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว
69 โรงเรียนบ้านบนไร่ ปากคลอง ปะทิว
70 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง ปากคลอง ปะทิว
71 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) สะพลี ปะทิว
72 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว
73 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว 0810847519
74 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น สะพลี ปะทิว
75 โรงเรียนวัดปากด่าน สะพลี ปะทิว
76 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว
77 โรงเรียนบ้านหนองผาก เขาไชยราช ปะทิว
78 โรงเรียนบ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว
79 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว
80 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว
81 โรงเรียนอุดมวิทยากร หลังสวน หลังสวน
82 โรงเรียนวัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร
83 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพร
84 โรงเรียนบ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร
85 โรงเรียนนิรมลชุมพร ตากแดด เมืองชุมพร
86 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร
87 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร
88 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร
89 โรงเรียนวัดเขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
90 โรงเรียนบ้านควนจำปา ทุ่งคา เมืองชุมพร
91 โรงเรียนวัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร
92 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร 077554124
93 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร
94 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร 077-641510
95 โรงเรียนสหศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
96 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร 0-7750-3376
97 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
98 โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
99 โรงเรียนพิริยะศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
100 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
101 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร
102 โรงเรียนบ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร
103 โรงเรียนบ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร
104 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร
105 โรงเรียนบ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร
106 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร 077553273
107 โรงเรียนวัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร
108 โรงเรียนบ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร
109 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร 077570704
110 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เมืองชุมพร
111 โรงเรียนวัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร 0-7750-2433
112 โรงเรียนบ้านดอนรัก บางลึก เมืองชุมพร
113 โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร
114 โรงเรียนบ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร
115 โรงเรียนบ้านหนองส้ม บางลึก เมืองชุมพร
116 โรงเรียนบ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร
117 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร 0-7765-9570
118 โรงเรียนวัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร
119 โรงเรียนวัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร
120 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร
121 โรงเรียนบุญสมบูรณ์สศึกษา บางหมาก เมืองชุมพร
122 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร 0-7750-5338
123 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร
124 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร
125 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร 077521569
126 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร
127 โรงเรียนวัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร
128 โรงเรียนบ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร
129 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร
130 โรงเรียนวัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร
131 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร
132 โรงเรียนอนุบาลนลินทิพ วังไผ่ เมืองชุมพร
133 โรงเรียนวัดวังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร
134 โรงเรียนชุมพรศึกษา วังไผ่ เมืองชุมพร 077-576765
135 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร
136 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา วังไผ่ เมืองชุมพร
137 โรงเรียนวัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร 077596601
138 โรงเรียนบ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
139 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 077505674 ,0857961837
140 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 0-7763-0054,0-7765-0634,08-9473-3204
141 โรงเรียนวัดแหลมลำภู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
142 โรงเรียนวัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
143 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร
144 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร 077558156
145 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร 087-276-9207
146 โรงเรียนบ้านเขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร
147 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร