โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
489 หมู่ที่ 4 บ้านร้านตัดผม   ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
เบอร์โทรศัพท์ 082-486-5627
สถานศึกษาสีขาว
ประกาศ (อ่าน 1675) 25 ก.พ. 61
ม.3ห้อง1 (อ่าน 1811) 06 ก.พ. 61
ม.2ห้อง2 (อ่าน 1602) 06 ก.พ. 61
ม.2ห้อง1 (อ่าน 1595) 06 ก.พ. 61
ม.1ห้อง1และ2 (อ่าน 1572) 06 ก.พ. 61
ป.6ห้อง2 (อ่าน 1549) 06 ก.พ. 61
ป.6ห้อง1 (อ่าน 1609) 06 ก.พ. 61
ป.5ห้อง2 (อ่าน 1572) 06 ก.พ. 61
ป.5ห้อง1 (อ่าน 717) 06 ก.พ. 61
ป.4ห้อง2 (อ่าน 723) 06 ก.พ. 61
ป.4-ห้อง1 (อ่าน 707) 06 ก.พ. 61
ป.3-ห้อง2 (อ่าน 639) 06 ก.พ. 61
ป.3-ห้อง1 (อ่าน 736) 06 ก.พ. 61
ป.2-ห้อง2 (อ่าน 746) 06 ก.พ. 61
ป.2ห้อง1 (อ่าน 715) 06 ก.พ. 61
ป.1ห้อง1 (อ่าน 697) 06 ก.พ. 61
ฟอร์มรายงานการประชุมคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว (อ่าน 2466) 06 ก.พ. 61
ประกาศให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่และอบายมุข (อ่าน 730) 06 ก.พ. 61
ประกาศผลการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวประจำภาคเรียนที่-1 (อ่าน 2564) 06 ก.พ. 61
ประกาศนโยบายโรงเรียนบ้านร้านตัดผม60 (อ่าน 675) 06 ก.พ. 61
ประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ (อ่าน 687) 06 ก.พ. 61
แบบฟอรฺมโครงงานห้องเรียนสีขาว-รายชั้น (อ่าน 761) 06 ก.พ. 61
แบบบันทึกการปฏิบัติงานแกนนำนร.ห้องเรียนสีขาว (อ่าน 10146) 06 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแฟ้มข้อมูลโครงการสถานศึกษาสีขาว59 (อ่าน 653) 06 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว2560 (อ่าน 623) 06 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ (อ่าน 7063) 06 ก.พ. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแฟ้มรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว60 (อ่าน 691) 06 ก.พ. 61
ตัวอย่างการทำแฟ้มดำเนินงานห้องเรียนสีขาว (อ่าน 2874) 06 ก.พ. 61
โครงการสถานศึกาาฟอร์มใหม่ ๖๐ (อ่าน 682) 06 ก.พ. 61
คู่มือโครงการ (อ่าน 1276) 06 ก.พ. 61